Заедно по-силни: CWS-boco и Initial създават съвместно предприятие

Дуисбург, 30. юни 2017. От днес CWS-boco и Initial вече официално са обединени. Двете предприятия са водещи международни доставчици на услуги в областта на поддръжката на работно облекло, хигиена на мокри помещения и чисти помещения.   Цел на съвместното предприятие е да стане пазарен лидер в цяла Европа.

Комисията на ЕС вече одобри обединението на CWS-boco и Initial на европейските пазари. Чрез сливането възниква едно предприятие, което ще осъществява своята дейност в 16 европейски страни с общо 10.800 сътрудници и реализиран оборот от около 1,1 млрд. ЕВРО. Сливането на двете предприятия ще се осъществи под шапката на групата CWS-boco под ръководството на изпълнителния директор (CEO) Томас Шмид­. При това CWS-boco и Initial временно ще продължат да осъществяват своята дейност в рамките на техните организации.

Благодарение на сливане­то съвместното предприятие в бъдеще ще разполага с една още по-гъста мрежа от мокри помещения, подлежащи на сервизно обслужване, и ще се увеличи броят на сервизните шофьори, което ще позволи по-гъвкаво и по-бързо осъществяване на доставките. Да бъдем още по-близо до клиента, да вникнем още по-дълбоко в различните потребности на клиентите и дадем тласък на иновациите – това са целите, които сме си поставили. „Радваме се, че вече можем да стартираме със създаването на съвместното предприятие. Сигурно е, че нашите клиенти ще се възползват от обединените експертни знания и опит на двете предприятия“, обяснява Томас Шмид, изпълнителен директор (CEO) на групата CWS-boco.

Създаването на съвместното предприятие бе обявено през декември 2016 година от съдружниците на CWS-boco ­Haniel и Rentokil Initial. След одобрението на европейските картелни служби Haniel ще има 82 % от дяловете ­в създаденото в резултат на сливане предприятие, а Rentokil Initial съответно 18 %. Седалището на предприятието ще бъде в Дуисбург­.